ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οδηγίες για τις αποστελλόμενες προς δημοσίευση εργασίες

Όσοι αποστέλλουν προς δημοσίευση εργασίες στη Συγκριτική και Διεθνή Εκπαιδευτική Επιθεώρηση θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

  • Η Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση φιλοξενεί εργασίες στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα που δεν έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί εν μέρει ή εν όλω ή τελούν υπό δημοσίευση σε άλλα περιοδικά. Σε περίπτωση που ο συγγραφέας έχει δημοσιεύσει εργασία με παραπλήσιο περιεχόμενο οφείλει να το δηλώσει κατά την υποβολή της εργασίας του.
  • Σε περίπτωση συλλογικών εργασιών η Επιθεώρηση επικοινωνεί μόνο με τον πρώτο συγγραφέα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κρίσης.
  • Οι εργασίες πρέπει να έχουν έκταση 5000-7000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών και της βιβλιογραφίας. Οι υποσημειώσεις πρέπει να αποφεύγονται.
  • Πίνακες, διαγράμματα και σχήματα πρέπει να παρουσιάζονται σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του κειμένου και να δηλώνεται η ακριβής θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθούν εντός του κειμένου.
  • Η Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση ακολουθεί το Harvard Reference System: Writing references, citing references in-text

 

Διαδικασίες αξιολόγησης εργασιών

Η Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση εφαρμόζει για την επιλογή των εργασιών που θα δημοσιευτούν το «τυφλό σύστημα κριτών». Αμέσως μετά την υποβολή τους, οι υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες αποστέλλονται από τη συντακτική Επιτροπή σε δύο κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο της εργασίας. Σε περίπτωση θετικής κρίσης και από τους δύο κριτές, ενημερώνεται ο συγγραφέας και η εργασία δημοσιεύεται σε χρόνο ο οποίος εξαρτάται από τον προγραμματισμό της Συντακτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις ενημερώνεται ο συγγραφέας και επανυποβάλλει διορθωμένη την εργασία του. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κριτών, η Συντακτική Επιτροπή αποστέλλει την εργασία σε τρίτο κριτή. Σε κάθε περίπτωση οι συγγραφείς ενημερώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα για την τύχη της εργασίας τους.

 

Υπογραμμίζεται ότι:

  • Η έγκριση ενός άρθρου από τη Συντακτική Επιτροπή δεν υποδηλώνει σε καμιά περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των απόψεων του συγγραφέα
  • Τα ονόματα των κριτών δεν είναι ανακοινώσιμα στους συγγραφείς
  • Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική αναδημοσίευση και αναπαραγωγή κειμένων που δημοσιεύονται στο περιοδικό, χωρίς γραπτή άδεια των επιστημονικών υπευθύνων και του εκδότη. Τα εκδοτικά δικαιώματα (copyright) των δημοσιευμένων άρθρων, συμπεριλαμβανομένων και των περιλήψεων, ανήκουν στην ΕΛΕΣΔΕ και τον εκδότη του περιοδικού.

 

Φόρμα υποβολής εργασιών

 

Επαλήθευση στοιχείων