ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση: dmatth@primedu.uoa.gr
Τηλέφωνα: 210-3688478, 210-3688479
Fax: 210-3688482

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Επαλήθευση στοιχείων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΩΝ

Δημήτρης Ματθαίου, Αντωνία Σαμαρά

 

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΛΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Αντωνία Σαμαρά – Βασίλης Φασούλης, τηλ. 210-3688479

 

Διεύθυνση αποστολής βιβλίων για βιβλιοκρισία και βιβλιοπαρουσίαση: Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα