Πρόσκληση υποβολής εργασιών

για το τεύχος της Άνοιξης 2016

Τίτλος: Σε αναζήτηση νέου προσανατολισμού για την εκπαίδευση
στο μεταβαλλόμενο τοπίο της γνώσης

Όταν το 1859 ο Herbert Spencer δημοσίευσε το περίφημο δοκίμιό του με τίτλο “What knowledge is of most worth?”, ο κόσμος κλυδωνιζόταν από την εκρηκτική ανάπτυξη των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας· βίωνε τις εντυπωσιακές αλλαγές που η βιομηχανική επανάσταση έφερνε στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική ζωή. Το ερώτημά του, και όχι αναγκαστικά οι απαντήσεις του σε αυτό, εξέφραζε έναν ένα βαθύ προβληματισμό για τον χαρακτήρα και τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης υπό τις νέες τότε συνθήκες που εντοπιζόταν κυρίως το δίλημμα επιστήμες ή ανθρωπιστικά γράμματα.

Ενάμιση περίπου αιώνα μετά, το ερώτημα παραμένει επίκαιρο, καθώς ο κόσμος βιώνει και πάλι κοσμογονικές αλλαγές σε όλους του τομείς της δημόσιας ζωής. Σε ό,τι αφορά τη γνώση οι αλλαγές δεν σχετίζονται απλώς με την έκταση και τους ρυθμούς παραγωγής και διάχυσής της, που είναι ασφαλώς πρωτόγνωρες, αλλά με τα ίδια τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της: το επιστημονικό παράδειγμα και το κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής και νομιμοποίησής της. Πολλοί (Gibbons et al) διακρίνουν τη γνώση σε τύπου 1 και τύπου 2, κωδικοποιώντας με τον τρόπο αυτό τους νέους χώρους και τους νέους τρόπους παραγωγής της, τη χαλάρωση των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στις παραδοσιακές επιστημονικές πειθαρχίες, την ανάδυση νέων υβριδικών μορφών, τη διαφορετική διαχείριση και αξιοποίησής της κ.λπ.

Το νέο τοπίο στη γνώση επηρεάζει ασφαλώς την εκπαίδευση. Τις επιδράσεις αυτές επιδιώκει να ψηλαφίσει με τρόπο κριτικό και συγκριτικό το νέο θεματικό τεύχος της Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Επιθεώρησης. Πρόκειται για επιδράσεις που δυνητικά αφορούν:

  • Τη νοηματική και επιστημολογική οριοθέτηση της γνώσης per se
  • Την αναθεώρηση παιδαγωγικών αρχών και θεωριών
  • Το αξιακό πλαίσιο της εκπαίδευσης
  • Το σκοπό, το περιεχόμενο, την οργάνωση και διάρθρωση του σχολικού προγράμματος όλων των βαθμίδων
  • Την κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
  • Τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, τους νέους πρωταγωνιστές και προσεγγίσεις διαχείρισης της εκπαιδευτικής αλλαγής
  • Τον επαναπροσδιορισμό του νοηματικού περιεχομένου της έννοιας «εκπαιδευτική ποιότητα» και των διαδικασιών διαρκούς βελτίωσής της
  • Τις διεθνείς εμπειρίες, τάσεις και πολιτικές
  • Το νοηματικό μετασχηματισμό θεμελιωδών εννοιών, όπως η παιδεία, η επιστήμη και η πληροφορία, στη λογική του μελαγχολικού αποφθέγματος του T.S. Elliot «Χάσαμε τη σοφία προς χάρη της γνώσης και τη γνώση προς χάρη της πληροφορίας»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους ακολουθώντας τις σχετικές προδιαγραφές που περιοδικού μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016.
Η δημοσίευση των εργασιών που θα αξιολογηθούν θετικά από τους κριτές αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2016.