ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

No data was found

Τεύχος 23

"Εργαλεία Πολιτικής και πολιτικές προτεραιότητες για την συσχέτιση εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την τρέχουσα δεκαετία"

Νίκος Παπαδάκης

         
No data was found

Τεύχος 23

"Εργαλεία Πολιτικής και πολιτικές προτεραιότητες για την συσχέτιση εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την τρέχουσα δεκαετία"

Νίκος Παπαδάκης

Περίληψη