ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

No data was found

Τεύχος 24

"Η Παιδαγωγική του Χρέους και η κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου"

Γεώργιος Πασιάς

Σελίδες: 30

         
No data was found

Τεύχος 24

"Η Παιδαγωγική του Χρέους και η κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου"

Γεώργιος Πασιάς

Σελίδες: 30
Περίληψη

Η έννοια του «χρέους» αποτελεί κεντρικό ζήτημα τα τελευταία χρόνια καθώς συνδέθηκε με διάφορες

‘στιγμές’ της «κρίσης» (οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής) σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2010-20. Στη μελέτη συνδέονται η έννοια της «αγωγής» με την έννοια

του «χρέους» και υποστηρίζεται ότι το «χρέος» συγκροτεί «λόγο», διαμορφώνει σχέσεις και συνειδήσεις,

παράγει εξουσία. Σκοπός του άρθρου είναι η κριτική ανάγνωση σύγχρονων, διακριτών όψεων της «παι-
δαγωγικής του χρέους» (ηθικής, οικονομικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής) ως «τεχνο-λογίας βιοπολιτικού

ελέγχου και κατασκευής του σύγχρονου εκπαιδευτικού (κοινωνικού και πολιτικού) «χρεωμένου» υποκειμέ-
νου, η οποία συνδέεται με μια νέα θεώρηση για το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθορίζεται από την επικυριαρχία

της νεοφιλελεύθερης κυβερνησιμότητας και ελέγχεται από την βιοεξουσία μιας χρεωμένης, επισφαλούς
και αναλώσιμης κοινωνίας.