ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

2005

Τεύχος 4

Ειδικό θεματικό τεύχος: Ιδιωτικά πανεπιστήμια

"Ιδιωτικά – μη κρατικά Πανεπιστήμια. Πανάκεια τής Ανώτατης Εκπαίδευσης;"

Γεώργιος Μπαμπινιώτης

         

2005

Τεύχος 4

Ειδικό θεματικό τεύχος: Ιδιωτικά πανεπιστήμια

"Ιδιωτικά – μη κρατικά Πανεπιστήμια. Πανάκεια τής Ανώτατης Εκπαίδευσης;"

Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Περίληψη

Το πρόβλημα των δημόσιων πανεπιστημίων εντοπίζεται στην ελλιπή χρηματοδότησή τους και στο παρωχημένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Και για τα δύο την ευθύνη  έχει το κράτος. Η ίδρυση συνεπώς ιδιωτικών πανεπιστημίων –τα οποία, σημειωτέον, θα είναι υποχρεωμένα να λειτουργούν υπό το θεσμικό καθεστώς εξάρτησης από το κράτος– δεν μπορεί να αποτελεί λύση. Τη μόνη έξοδο από τα αδιέξοδα συνιστά τη εφαρμογή της αρχής ο τρώσας και ιάσεται.