ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

2010

Τεύχος 14

Ειδικό θεματικό τεύχος: Συγκριτική Εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: Η περίπτωση της Κύπρου

"Μέρος Β: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το αναλυτικό πρόγραμμα: μια κριτική προσέγγιση"

Μαίρη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου

         

2010

Τεύχος 14

Ειδικό θεματικό τεύχος: Συγκριτική Εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: Η περίπτωση της Κύπρου

"Μέρος Β: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το αναλυτικό πρόγραμμα: μια κριτική προσέγγιση"

Μαίρη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου

Περίληψη

Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει κριτικά το ρόλο του αναλυτικού προγράμματος στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σήμερα στην Κύπρο. Η κουλτούρα μεταρρύθμισης που έχει δημιουργηθεί στα τελευταία χρόνια στην Κύπρο άφησε να νοείται ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επιτελείται με την αλλαγή μόνο των αναλυτικών προγραμμάτων, ως οδηγών διδασκαλίας, θέση η οποία μειώνει τις προσδοκίες από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η θέση η οποία υποστηρίζεται στο άρθρο αυτό είναι ότι το αναλυτικό πρόγραμμα είναι κείμενο με φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές και πολιτικές προεκτάσεις, το οποίο, για να λειτουργήσει, θα πρέπει να υποστηριχθεί με αλλαγές πέρα από τη σχολική τάξη και ότι για να μπορεί το ίδιο να θεμελιώσει την αλλαγή θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί και να περιοριστεί η δράση του ως μηχανισμού αποξένωσης των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών από το εκπαιδευτικό έργο και την κοινωνία. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά του αναλυτικού προγράμματος που το καθιστούν μηχανισμό αποξένωσης και ανισοτήτων και επισημαίνονται οι συνέπειες για την εκπαίδευση και την κοινωνία.