ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

2013

Τεύχος 20-21

Ειδικό θεματικό τεύχος: Παιδεία του πολίτη

"Μουσική παιδεία και παιδεία του πολίτη: Ένα ιστορικο-συγκριτικό επιστημολογικό παράδειγμα"

Αλεξάνδρα Τσουρλάκη

         

2013

Τεύχος 20-21

Ειδικό θεματικό τεύχος: Παιδεία του πολίτη

"Μουσική παιδεία και παιδεία του πολίτη: Ένα ιστορικο-συγκριτικό επιστημολογικό παράδειγμα"

Αλεξάνδρα Τσουρλάκη

Περίληψη

Σε αυτή τη μελέτη εξετάζεται η θέση της Μουσικής στον εκπαιδευτικό λόγο (discourse) στην Αρχαία και στη Νεότερη Ελλάδα και  ο ρόλο της στη διαμόρφωση του «ανθρώπου – πολίτη». Πρώτον, διερευνάται η θέση της Μουσικής στην εκπαίδευση στην Αρχαία Ελλάδα, εστιάζοντας στο λόγο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Δεύτερον, εξετάζεται η θέση της Μουσικής στην εκπαίδευση στη  Νέα Ελλάδα, εστιάζοντας στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Συνδυαστικά  παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης – διδασκαλίας του μαθήματος της Μουσικής στο 9ο Γυμνάσιο Χανίων, με σκοπό να διαφανεί  πώς η Μουσική Παιδεία μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει την πολιτική συνείδηση του μαθητή και του αυριανού ενεργού πολίτη.