ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

2005

Τεύχος 4

Ειδικό θεματικό τεύχος: Ιδιωτικά πανεπιστήμια

"Μπορεί και πρέπει το κράτος να διατηρήσει το μονοπώλιο της ανώτατης εκπαίδευσης στην κοινωνία της γνώσης;"

Νικόλαος Τραυλός

         

2005

Τεύχος 4

Ειδικό θεματικό τεύχος: Ιδιωτικά πανεπιστήμια

"Μπορεί και πρέπει το κράτος να διατηρήσει το μονοπώλιο της ανώτατης εκπαίδευσης στην κοινωνία της γνώσης;"

Νικόλαος Τραυλός

Περίληψη

Στην εποχή της οικουμενικότητας και της κοινωνίας της γνώσης το κράτος δεν πρέπει να μονοπωλεί την παροχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα μη-κρατικά, μη-κερδοσκοπικά πανεπιστήμια μπορούν να αποτελέσουν για την Ελλάδα την εναλλακτική λύση που θα συμβάλει, μέσα από τον ανταγωνισμό, στην ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου, στην ανακούφιση του κρατικού προϋπολογισμού και στην αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας που παραβιάζεται από την κατάργηση στην ουσία της δωρεάν εκπαίδευσης και την παραβίαση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών, από τη στιγμή που τα εύπορα στρώματα του πληθυσμού έχουν τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό.