ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

No data was found

Τεύχος 23

"Οικονομική Αυτονομία, αξιολόγηση, επιδόσεις: Μια συνοπτική συγκριτική αξιολόγηση ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με την ελληνική περίπτωση και η σύγκριση με την αγορά εργασίας"

Θοδωρής Πελαγίδης και Μιχάλης Μητσόπουλος

         
No data was found

Τεύχος 23

"Οικονομική Αυτονομία, αξιολόγηση, επιδόσεις: Μια συνοπτική συγκριτική αξιολόγηση ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με την ελληνική περίπτωση και η σύγκριση με την αγορά εργασίας"

Θοδωρής Πελαγίδης και Μιχάλης Μητσόπουλος

Περίληψη