ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

2006

Τεύχος 6

Φάκελοι: Φινλανδική εκπαίδευση – εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

"Συγκριτικό Επιχείρημα και Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα του σήμερα. Η περίπτωση του «Φινλανδικού Μοντέλου»"

Δημήτρης Ματθαίου

         

2006

Τεύχος 6

Φάκελοι: Φινλανδική εκπαίδευση – εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

"Συγκριτικό Επιχείρημα και Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα του σήμερα. Η περίπτωση του «Φινλανδικού Μοντέλου»"

Δημήτρης Ματθαίου

Περίληψη

Η δημοσιοποίηση των επιδόσεων των φινλανδών μαθητών στο PISA δρομολόγησε στη χώρα μας μια εκτεταμένη συζήτηση για τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτή. Επιχειρήθηκαν εν προκειμένω διάφορες ερμηνείες με τρόπο κατά κανόνα ελλειπτικό και εν πολλοίς αυθαίρετο.
Το άρθρο, με αναφορά σε συγκεκριμένες πτυχές και παραδείγματα από το φινλανδικό σύστημα εκπαίδευσης, αναλύει επιλεκτικά ορισμένες από τις αδυναμίες των ερμηνευτικών αυτών προσεγγίσεων, προσφέροντας παράλληλα τη συγκριτική οπτική επί του θέματος.