ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

2009

Τεύχος 13

Ειδικό θεματικό τεύχος: Σχολικό εγχειρίδιο

"Το «νέο» στα νέα σχολικά εγχειρίδια"

Αχιλλέας Καψάλης

         

2009

Τεύχος 13

Ειδικό θεματικό τεύχος: Σχολικό εγχειρίδιο

"Το «νέο» στα νέα σχολικά εγχειρίδια"

Αχιλλέας Καψάλης

Περίληψη

Το άρθρο αναζητά το «νέο» στα νέα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Διαπιστώνει ότι κατά την παραγωγή τους πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα προόδου, τόσο στον παιδαγωγικό τομέα, όσο και σε εκείνον των διαδικασιών παραγωγής και αξιολόγησής τους. Παρά ταύτα, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, αφού η μέχρι σήμερα παραγωγή τους γίνεται κατά βάση με τρόπο διαισθητικό και αποσπασματικό, χωρίς την απαιτούμενη ερευνητική τεκμηρίωση.