ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

2008

Τεύχος 10

Φάκελοι: Βία στο σχολείο και όψεις πολιτειότητας

"(Ενδο)σχολική βία: Χωρίς όρια και χωρίς ορίζοντα;"

Γιάννης Πανούσης

         

2008

Τεύχος 10

Φάκελοι: Βία στο σχολείο και όψεις πολιτειότητας

"(Ενδο)σχολική βία: Χωρίς όρια και χωρίς ορίζοντα;"

Γιάννης Πανούσης

Περίληψη

Η σχολική βία αντιμετωπίζεται ως φαινόμενο που συνδέεται με συγκρούσεις/ εντάσεις σχέσεων, δομών και αντιλήψεων (εντός και εκτός του σχολείου) και όχι με «εγκληματικές προσωπικότητες».
Ως ήπιος τρόπος διαχείρισης προτείνεται η κοινωνική διαμεσολάβηση του Καθηγητή και η παιδαγωγική διαμεσολάβηση μαθητή που ορίζεται από τους συμμαθητές του. Όλα αυτά εντός των ορίων και των κανόνων του σχολείου, που γίνονται αποδεκτοί και νομιμοποιούνται από όλους.