ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

2005

Τεύχος 4

Ειδικό θεματικό τεύχος: Ιδιωτικά πανεπιστήμια

"«Let it Come Down»? Δογματική Αμφισβήτηση και Καταγγελτική Υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου από Ομάδες Συμφερόντων"

Κώστας Λάβδας

         

2005

Τεύχος 4

Ειδικό θεματικό τεύχος: Ιδιωτικά πανεπιστήμια

"«Let it Come Down»? Δογματική Αμφισβήτηση και Καταγγελτική Υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου από Ομάδες Συμφερόντων"

Κώστας Λάβδας

Περίληψη

Στη συζήτηση που αφορά το Πανεπιστήμιο και τις προοπτικές του έχουν αναπτυχθεί σήμερα δύο διαφορετικοί λόγοι. Ο πρώτος υποστηρίζει την «ανάγκη» ίδρυσης μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επικαλούμενος την «αναντιστοιχία πανεπιστημίου και αγοράς». Ο δεύτερος υπερασπίζεται «το δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Στο άρθρο αυτό αναλύονται τα χαρακτηριστικά αυτών των λόγων και υποστηρίζεται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου λογοδοσίας και αξιολόγησης πέρα από δογματικούς εφησυχασμούς.