ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

No data was found

Τεύχος 11-12

"Portfolio του εκπαιδευτικού: Μία εναλλακτική μορφή αξιολόγησης και ένα μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης."

Χρίστος Δούκας, Αριάδνη Αναστασοπούλου, Χαρίκλεια Χαλά

         
No data was found

Τεύχος 11-12

"Portfolio του εκπαιδευτικού: Μία εναλλακτική μορφή αξιολόγησης και ένα μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης."

Χρίστος Δούκας, Αριάδνη Αναστασοπούλου, Χαρίκλεια Χαλά

Περίληψη