ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση:

Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (5ος όροφος),
Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,15784, Αθήνα

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

cire-edu@ppp.uoa.gr

Τηλέφωνα:

2107277609, 2107277500

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΩΝ

Γεώργιος Πασιάς, Ελένη Πρόκου, Ιωάννης Ρουσσάκης, Αντωνία Σαμαρά

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Αντωνία Σαμαρά