Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Πρόσκληση υποβολής άρθρων/επιστημονικών εργασιών για την ελληνόγλωσση έκδοση του περιοδικού Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση

Καλούνται τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας:

Α. Να υποβάλουν άρθρα/εργασίες στα ελληνικά για δημοσίευση στο τεύχος 24 – Άνοιξη
2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31/3/2020

Β. Να υποβάλουν άρθρα/εργασίες στα ελληνικά για δημοσίευση στο τεύχος 25 –
Φθινόπωρο 2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31/8/2020


Γ. Να υποβάλουν προτάσεις για θεματικό τεύχος στα ελληνικά. Στην πρόταση θα πρέπει να
αναφέρεται ο τίτλος της θεματικής περιοχής και τα ονόματα/ιδιότητες των συμμετεχόντων.
Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στην επιστημονική επιτροπή (cire-edu@ppp.uoa.gr) για
να εγκριθεί προς δημοσίευση. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, το θεματικό τεύχος θα
δημοσιευτεί σε διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

Πρόσκληση υποβολής άρθρων/ επιστημονικών εργασιών για την ξενόγλωσση έκδοση του περιοδικού Comparative and international Education Review

Καλούνται τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας:


Α. Να υποβάλουν άρθρα/εργασίες στα αγγλικά για δημοσίευση στο τεύχος 1 – Άνοιξη 2020 :
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31/3/2020


Β. Να υποβάλουν άρθρα/εργασίες στα αγγλικά για δημοσίευση στο τεύχος 2 – Φθινόπωρο
2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31/8/2020


Γ. Να υποβάλουν προτάσεις για ξενόγλωσσο θεματικό τεύχος (στην αγγλική γλώσσα). Στην
πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος της θεματικής περιοχής και τα
ονόματα/ιδιότητες των συμμετεχόντων. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στην
επιστημονική επιτροπή (cire-edu@ppp.uoa.gr) για να εγκριθεί προς δημοσίευση. Εφόσον η
πρόταση εγκριθεί, το θεματικό τεύχος θα δημοσιευτεί σε διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.